ŞİRKETİMİZ

Şirketimiz, kurucumuz Av. Mehmet Gün’ün 1986 yılında kurup geliştirerek dünya çapında bilinirliğe ulaştırdığı, ülkemizde duruşu ve kurumsallığı ile örnek alınan Gün Avukatlık Bürosu’nun ihtiyaçları için geliştirilen ve Günce yazılımında toplanmış bulunan kurumsal ve mesleki know-how ve teknik bilginin ülkemiz avukatlık bürolarının hizmetine sunulması için kurulmuştur. Kurucumuz Av. Mehmet Gün, kurumlaşma tecrübelerini anlattığı Bozkır’dan Dünyaya… Avukat Olmak isimli kitabıyla birlikte bürosundaki bürosunda edindiği kurumlaşma tecrübelerini Günce yazılımının lisansını vermek suretiyle ülkemizde avukatlık mesleğinin gelişimini ve kurumlaştırmayı hızlandırmak vizyonu ile şirketimizi kurmuş bulunmaktadır.

Kurucumuz Av. Mehmet Gün, avukatlıkta daha iyi hizmet üretebilmek için avukatların en yeni teknolojileri kullanması gerekmesinin yanında, mesleğin hızla gelişebilmesi için kurumlaşma, kurumlaşma için adil paylaşım, onun için de hizmetin ve kazanımların etkin olarak ölçülmesi ve değerlendirmesi gerektiği, bunun da ancak entegre bilgi işlem sistemleri ile gerçekleştirilebileceği inancı ile yaklaşık 20 yıl süren bizzat 10.000 saatten fazla zaman verdiği çalışmalar sonucunda avukatlık bürolarının ihtiyacından doğan ve kurumlaşmış bir avukatlık bürosunun tüm ihtiyaçlarına cevap veren Günce yazılımını gerçekleştirmiştir. Şirketimiz, Gün Avukatlık Bürosu bünyesinde geliştirilen ve geliştirilmeye devam ettiğimiz yazılımı ve bu alandaki tüm bilgi birikimimizi teknolojimiz ile harmanlayarak değerli avukatlık büroları ile paylaşarak hızla gelişmelerini ve bayrağı daha ilerilere taşımalarına katkıda bulunmak istiyoruz.

Tarihçe

 1. Kurucumuz Mehmet Gün'ün Doğum Tarihi

  28 Nisan 1959

 2. Eğitim ve Anne Yüreği

  01 Ocak 1966

 3. Hukuk Fakültesi Başlangıç Tarihi

  01 Ekim 1976

  Kurucumuz Mehmet Gün'ün hukuk fakültesi başlangıç tarihi

 4. İlk Telefax Makinesinin Kullanılması

  01 Haziran 1986

 5. Gün Hukuk Bürosu Kuruluş Tarihi

  01 Ekim 1986

 6. İlk Telex Makinesinin Kullanılmaya Başlanması

  01 Kasım 1986

 7. İlk, Bütünleşik Hafızalı Elektronik Daktilonun Alınması

  01 Ocak 1987

 8. 40 KB Hafızalı Bilgisayar ve Yazıcının Kullanımı

  01 Ocak 1988

 9. İlk Büro Otomasyon Yazılımı Teşebbüsü

  01 Ocak 1991

 10. İkinci Büro Otomasyonunun yazılım Teşebbüsü

  01 Ocak 1994

 11. Üçüncü Büro Otomasyonunun yazılım Teşebbüsü

  01 Ocak 1997

 12. Dördüncü Büro Otomasyonunun yazılım Teşebbüsü

  01 Ocak 2000

 13. Gün Avukatlık Bürosunun Kurumlaşma Çalışmalarının Başlaması

  01 Ocak 2001

 14. Beşinci Büro Otomasyonunun yazılım Teşebbüsü

  01 Ocak 2004

 15. Günce altyapısının excelde hazırlanması

  01 Ocak 2005

 16. Gün Avukatlık Bürosu Sistem Analizi

  01 Eylül 2005

 17. Günce Yazılımını Geliştirmeye Başlanan Tarih

  01 Ocak 2006

 18. Günce’nin kullanılmaya başlanması

  01 Ocak 2008

 19. Teknoloji Odaklı Sürdürülebilir Büyümenin Başlangıcı

  02 Ocak 2008

 20. Gün Avukatlık Bürosu’nun Kurumlaşmasının Tamamlanması

  01 Ocak 2010

 21. İlk lisans

  01 Ocak 2016